Cảm ơn bạn đã quan tâm đến chương trình tuyển dụng của VNP. Để tham gia ứng tuyển, bạn vui lòng hoàn thiện những câu hỏi ngắn dưới đây nhé...
start
 
Tên vị trí ứng tuyển *

 
Họ và tên

 
Số điện thoại

 
Năm sinh

(Không cần ghi ngày-tháng sinh)
 
Link Facebook cá nhân của bạn

(Bắt buộc)
 
Bạn tìm thấy thông tin tuyển dụng của chúng tôi qua kênh nào?


 
Trường học

 
Ngành học

 
Năm bạn tốt nghiệp (ĐH, CĐ, Trung cấp...)

 
Kinh nghiệm hoạt động/làm việc (mô tả ngắn gọn)

Thanks for completing this typeform
Now create your own — it's free, easy, & beautiful
Create a <strong>typeform</strong>
Powered by Typeform